ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ


Η παιδοχειρουργική αποτελείται από τη γενική παιδοχειρουργική, την ειδική παιδοχειρουργική και την παιδιατρική ουρολογία.

Η θεματολογία του επιλεγόμενου μαθήματος καλύπτει τις σπουδαιότερες συγγενείς και επίκτητες χειρουργικές παθήσεις των παιδιών, όπως:
– Συγγενή Βουβωνοκήλη
– Υδροκήλη
– Κρυψορχία
– Οξύ ημιόσχεο
– Υποσπαδίας
– Φίμωση
– Στένωση Πυελο
– ουρητηρικής Συμβολής
– Στένωση Κυστεο-ουρητηρικής Συμβολής
– Βαλβίδες οπίσθιας ουρήθρας
– Διπλά συστήματα
– Ουρητηροκήλη
– Ουρολιθίαση στα παιδιά
– Κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση
– Λαπαροσκόπηση στην Παιδιατρική ουρολογία
– Πολυκυστικοί νεφροί
– Νεφροβλάστωμα (Όγκος Wilms), Νευροβλάστωμα, Ηπατοβλάστωμα, Ανωμαλίες θέσεις εντέρου
– Υπολείμματα ομφαλεντερικού πόρου και Ουραχού
– Συγγενή υπερτροφική πυλωρική στένωση
– Εγκολεασμό
– Ομφαλοκήλη
– Εξόμφαλο και Γαστρόσχιση
– Ατρησία Οισοφάγου – Ατρησία 12/λου, νήστιδας και ειλεού
– Συγγενείς ορθοπρωκτικές δυσπλασίες
– Ατρησία χοληφόρων
– Συγγενή κύστη χοληδόχου πόρου
– Διαφραγματοκήλη
– Νεκρωτική εντεροκολίτιδα
– Κύστεις και συρίγγια τραχήλου.