ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ


Το περιεχόμενο έχει ως εξής:

1. Φυσιολογία του Γυναικείου Γεννητικού Συστήματος κατά την Παιδική Εφηβική Ηλικία-Εμμηναρχή-Θηλαρχή,
2. Λήψη ιστορικού-Γυναικολογική εξέταση-Παρακλινικές εξετάσεις στην Παιδική Εφηβική-Γυναικολογία,
3. Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στην εφηβεία –Αντισύλληψη στην εφηβεία,
4. Λοιμώξεις Γυναικείου Γεννητικού Συστήματος στην Παιδική και Εφηβική Ηλικία,
5. Καλοήθεις και κακοήθεις νεοπλασίες του γυναικείου γεννητικού συστήματος στην παιδική και εφηβική ηλικία,
6. Ορμονικές διαταραχές του γυναικείου γεννητικού συστήματος στην παιδική και εφηβική ηλικία
7. Συγγενείς ανωμαλίες- διαταραχές στην εξέλιξη του γυναικείου γεννητικού συστήματος.