ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ


Στο μάθημα αυτό διδάσκεται η ειδική παθολογική ανατομική. Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει: Παθήσεις της καρδιάς και των αγγείων – Παθήσεις στοματικής κοιλότητας – Παθήσεις άνω και κάτω γνάθου – Παθήσεις πεπτικού σωλήνα – Σιελογόνοι αδένες και Ήπαρ – Χοληδόχος κύστη και εξωηπατικοί χοληφόροι πόροι – Εξωκρινής μοίρα παγκρέατος – Παθήσεις αναπνευστικού συστήματος και υπεζωκότα – Μεσοθωράκιο και θύμος – Παθήσεις ουροφόρων οδών – Παθήσεις γεννητικού συστήματος άρρενος – Παθήσεις γεννητικού συστήματος θήλεος – Μαστός – Παθήσεις κύησης – Παθήσεις ενδοκρινών αδένων – Παθήσεις λεμφαδένων, σπλήνα και μυελού των οστών – Παθήσεις δέρματος και μαλακών ιστών – Οστά, αρθρώσεις και σκελετικοί μύες – Παθήσεις νευρικού συστήματος και αισθητηρίων οργάνων. Οι εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών πραγματοποιούνται με την εξέταση ιστοπαθολογικών τομών διαφόρων παθήσεων στο μικροσκόπιο, με παράλληλη ανάπτυξη των νόσων στην ολότητά τους και έμφαση στην σύνδεση/αξιολόγηση των μικροσκοπικών ευρημάτων με τη διάγνωση. Οι ασκήσεις αυτές πραγματοποιούνται στις αίθουσες ασκήσεων των προκλινικών εργαστηρίων με τη χρήση μικροσκοπίου και ιστολογικών τομών για κάθε φοιτητή. Μετά το πέρας των ασκήσεων, κάθε ομάδα φοιτητών παραδίδει εργασία με την ανάπτυξη ενός θέματος και ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας από την ύλη που έχει διδαχθεί στα θεωρητικά μαθήματα.