ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ


Σκοπός του μαθήματος της Οφθαλμολογίας είναι:

1) Η παρουσίαση των ανατομικών δομών του βολβού του οφθαλμού και των συστημάτων που τον περιβάλλουν ταυτόχρονα με τη φυσιολογική λειτουργία τους,
2) Η παρουσίαση των σημαντικότερων παθολογικών καταστάσεων του οφθαλμού και οι βασικές αρχές θεραπείες,
3) Η παρουσίαση των τεχνολογιών που είναι συνυφασμένες με τις τελευταίες εξελίξεις στο αντικείμενο,
4) Η διδασκαλία των συστηματικών παθήσεων (π.χ. υπέρταση, διαβήτης κ.α.)σε σχέση με τα οφθαλμολογικά ευρήματα,
5) Η διδασκαλία της κλινικής πράξης ώστε ο φοιτητής να εξοικειωθεί με τον βασικό εξοπλισμό και να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες (π.χ. οφθαλμοσκόπηση) που απαιτείται να κατέχει ο σύγχρονος γιατρός.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

1. Μαθήματα από έδρας,
2. Προβολή Video,
3. Αναλυτική συζήτηση,
4. Κλινική Άσκηση,
5. Παρακολούθηση Χειρουργείων,
6. Προαιρετική συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες.