ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ


Το περιεχόμενο του μαθήματος έχει ως εξής:

1) Εισαγωγή και αντικείμενο της Ουρολογίας. Ανατομία, εμβρυολογία του Ουρογεννητικού. Συμπτώματα και Κλινική εξέταση,
2)Η διάγνωση του ουρολογικού ασθενή,
3) Ποσοτικές και ποιοτικές διαταραχές της ούρησης,
4) Εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος του ουροποιογεννητικού,
5) Λιθίαση του Ουροποιογεννητικού συστήματος,
6) Νεοπλάσματα των νεφρών & του ανώτερου ουροποιητικού,
7) Φλεγμονές του ουροποιογεννητικού συστήματος,
8) Παθοφυσιολογία της απόφραξης στο ουροποιητικό σύστημα Κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση,
9) Κακώσεις του ουροποιογεννητικού συστήματος,
10) Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη,
11) Επείγοντα Ουρολογικά Προβλήματα,
12) Νεοπλάσματα του προστάτη,
13) Νεοπλάσματα ουροδόχου κύστης,
14) Νεοπλάσματα ουροδόχου κύστης-θεραπεία-εκτροπή ούρων,
15) Νεοπλάσματα των όρχεων και έξω γεννητικών οργάνων του άρρενος,
16) Συγγενείς ανωμαλίες ουροποιητικού,
17) Συγγενείς ανωμαλίες και λοιπές παθήσεις των έξω γεννητικών οργάνων του άρρενος,
18) Εισαγωγή στη Νευροουρολογία,
19). Στοιχεία ουροδυναμικής,
20) Ακράτεια των ούρων,
21) Ανδρική σεξουαλική δυσλειτουργία,
22) Ανδρική υπογονιμότητα-Στείρωση,
23) Παιδιατρική Ουρολογία,
24) Προβληματισμοί φοιτητών επί Ουρολογικών Θεμάτων.