ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ


Στόχος του μαθήματος αποτελεί η απόκτηση βασικών γνώσεων από τον φοιτητή της παθολογίας, της διάγνωσης, και των σύγχρονων μεθόδων αντιμετώπισης των παθήσεων και κακώσεων του μυοσκελετικού συστήματος τόσο στούς ενήλικες όσο και στα παιδιά.

Βασικός σκοπός επίσης αποτελεί η εξοικείωση του φοιτητή με τον ορθοπαιδικό ασθενή, τόσο στον θάλαμο νοσηλείας όσο και στα εξωτερικά ιατρεία καθώς και η δυνατότητα του να ανταποκριθεί στην αρχική αντιμετώπιση και παροχή πρώτων βοηθειών στο τραυματία. (αναγνώριση των καταγμάτων, διαπίστωση του επείγοντος ή μη, ακινητοποίηση καταγμάτων με γύψινούς επιδέσμους, νάρθηκες κ.λ.π)