ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ


Σκοπός του Μαθήματος:

Η γνώση:
1. της κλινικής ανατομίας και φυσιολογίας του Νευρικού Συστήματος,
2. της παθοφυσιολογίας και συμπτωματολογίας των κυριότερων νοσολογικών οντοτήτων,
3. της διαγνωστικής προσέγγισης και
4. των γενικών θεραπευτικών αρχών.

Επιδιωκόμενοι στόχοι:

Η απόκτηση της ικανότητας οι μελλοντικοί γιατροί

1. να αξιολογούν τα συμπτώματα και τα σημεία της νευρολογικής εξέτασης και βάσει αυτών να εντοπίζουν την ανατομική περιοχή της βλάβης και
2. να συνθέτουν τα στοιχεία από το ιστορικό, την κλινική εξέταση , ώστε να προσανατολίζονται στον παρακλινικό έλεγχο και την διαγνωστική προσέγγιση. Κατά την φροντιστηριακή άσκηση ακολουθείται το εξής πρόγραμμα:
Πρώτη ημέρα: Η τεχνική και ερμηνεία της νευρολογικής εξέτασης: επίδειξη σε ασθενή απο ΔΕΠ και εφαρμογή από το φοιτητή, Κρανιακά νεύρα- Κινητικός μηχανισμός (πυραμιδικό, εξωπυραμιδικό, παρεγκεφαλίδα),
Δεύτερη ημέρα: Αισθητικός μηχανισμός- Ανώτερες νοητικές λειτουργίες- Εξέταση ασθενή σε κώμα,
Τρίτη και Τέταρτη ημέρα: Εφαρμογή της κλινικής εξέτασης από κάθε φοιτητή σε ασθενή και διαγνωστική σκέψη για εντόπιση της βλάβης και διαφορική διάγνωση. Κατά την άσκηση των φοιτητών χρησιμοποιούνται τα όργανα νευρολογικής εξέτασης καθώς επίσης γίνεται επίδειξη της λειτουργίας μηχανημάτων των εργαστηρίων και της ερμηνείας των εξετάσεων.