ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ


Η ύλη του μαθήματος είναι:

1. Ιστορικό νεογνού: περίοδος κύησης, περιγεννητική περίοδος,
2. Πρώτη εξέταση του φυσιολογικού νεογνού,
3. Σπασμοί του νεογνού,
4. Προβλήματα προωρότητας και ελλειποβαρών νεογνών,
5. Ανάνηψη νεογνού στην αίθουσα τοκετού, μεταφορά σε ειδική Νεογνική Μονάδα,
6. Συγγενείς λοιμώξεις νεογνού,
7. Χειρουργικά προβλήματα νεογνού,
8. Ενδοκρινικές διαταραχές,
9. Αιμολυτική νόσος νεογνού, αιμορραγίες νεογνικής ηλικίας,
10. Αναπνευστική δυσχέρεια νεογνού,
11. Αναγνώριση νεογνού υψηλού κινδύνου,
12. Μικροβιακές λοιμώξεις-σηψαιμία,
13. Το νεογνό μετά την έξοδο από το μαιευτήριο.