ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ


Το περιεχόμενο του μαθήματος έχει ως εξής:

Α.ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ):

1. Κόκκοι θετικοί κατά Gram
2. Kόκκοι αρνητικοί κατά Gram
3. Κορυνοβακτηρίδια
4. Μυκοβακτηρίδια
5. Αερόβια σπορογόνα βακτηρίδια
6. Αναερόβια σπορογόνα βακτηρίδια – Κλωστηρίδια
7. Αναερόβια Gram αρνητικά μη σπορογόνα βακτηρίδια
8. Εντεροβακτηριοειδή – Ψευδομονάς
9. Αιμόφιλοι – Μπορντετέλλες
10. Βρουκέλλες
11. Παστερέλλες – Φρανσισέλλες
12. Δονάκια-Καμπυλοβακτηρίδια
13. Λεγεωνέλλες
14. Σπειροχαιτιακά – Τρεπονήματα
15. Σπειροχαιτιακά – Μπορέλιες
16. Σπειροχαιτιακά – Λεπτόσπειρες
17. Μυκοπλάσματα
18. Ρικέτσιες
19. Χλαμύδια

Β. ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ:

1. Μύκητες – Ταξινόμηση
2. Αναπαραγωγή μυκήτων
3. Διάγνωση μυκητιάσεων

Γ. ΙΟΛΟΓΙΑ (ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ):

1. Ιοί Picorna (Οικ. Picornaviridae)
2. Οικ. Reoviridae (Ιοί Reo, Orbi, Colti – Rota)
3. Οικ. των ιών Toga, Flavi-Arena-Bunya-Filo- Bλεννοιοί – Ορθοβλεννοιοί
4. Παραβλεννοιοί
5. Οικ. ιών Corona
6. Οικ. ιών Ραβδοϊών
7. Ρετροιοί – (HIV – ιός)
8. Ιός ηπατίτιδος Α
9. Ιοί ηπατίτιδος Β και D
10. Ιοί ηπατίτιδος C, E, G
11. Οικ. Παρβοϊοί
12. Οικ. Adenoviridae
13. Ιοί ομάδος Έρπητα
14. Ιοί ευλογιάς
15. Ογκογόνοι ιοί
16. Βακτηριοφάγοι
17. Prions και σπογιόμορφες εγκεφαλοπάθειες.