ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ


Η Πυρηνική Ιατρική κάνει χρήση των ιδιοτήτων του πυρήνα ραδιενεργών νουκλεοτιδίων για να αξιολογήσει μεταβολές στην ανατομική και κυρίως στη φυσιολογία των οργάνων αναδεικνύοντας τη διαταραχή στη λειτουργικότητα τους.

Με τη χρήση προηγμένης Τεχνολογίας (νέες τομογραφικές γ-camera, συστήματα PET-CT, νέας γενιάς Η/Υ και νέα ραδιοφάρμακα συμβάλλει στην έγκαιρη και ασφαλή διάγνωση των διαφόρων παθήσεων.

Με τα θεραπευτικά ραδιοφάρμακα βοηθάει καθοριστικά στη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών (καρκίνοι θυρεοειδούς – οστικές μεταστάσεις κλπ.), ενώ με τους in-vitro προσδιορισμούς ορμονών, καρκινικών δεικτών και άλλων ουσιών στα βιολογικά υγρά, συμβάλλει καθοριστικά στη διάγνωση νόσων και στην παρακολούθηση των ασθενών.

Κατά την διδασκαλία αυτού του επιλεγόμενου μαθήματος, γίνεται περιγραφή των Στοιχείων Πυρηνικής Φυσικής και των συστημάτων απεικόνισης (γ-camera κλπ) και αναλυτική παρουσίαση των κλινικών εφαρμογών της Πυρηνικής Ιατρικής στα διάφορα συστήματα (Ερειστικό, Πεπτικό, Αναπνευστικό, Ουροποιητικό, Νευρικό, Κυκλοφορικό, Ενδοκρινικό κλπ.) καθώς και τις θεραπευτικές εφαρμογές της Πυρηνικής Ιατρικής όπως και τους in-Vitro προσδιορισμούς. Οι φοιτητές ασκούνται επίσης σε ομάδες (κλινικό φροντιστήριο), στο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.