ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ


Ο σκοπός του μαθήματος της Καρδιολογίας περιλαμβάνει :

1. Την κατανόηση τόσο της φυσιολογίας του Καρδιαγγειακού συστήματος όσο και της παθοφυσιολογίας των σχετικών παθήσεων.
2. Την γνώση της νοσολογίας των συχνότερων και σημαντικότερων παθήσεων που απασχολούν σήμερα τον τομέα της Καρδιολογίας.
3. Την διδασκαλία της διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης των Καρδιαγγειακών νοσημάτων καθώς και την εκπαίδευση στην σταδιοποίηση κίνδυνου και στην λήψη απόφασης στην Καρδιολογία.
4. Την πρακτική εκπαίδευση στην κλινική εξέταση, εργαστηριακή διερεύνηση (ακτινογραφία θώρακος, ηλεκτροκαρδιογράφημα, βιοχημικές–Καρδιολογικές- εξετάσεις αίματος, υπερηχοκαρδιογράφημα, καρδιακός καθετηριασμός) και στην αντιμετώπιση του επείγοντος καρδιολογικού προβλήματος.
5. Την εισαγωγή στον τρόπο με τον οποίον επιτελείται η Καρδιαγγειακή έρευνα.