ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ


Το μάθημα ασχολείται με την εξέλιξη της Ιατρικής από τα Προϊστορικά χρόνια μέχρι τον 20ο αιώνα. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με την εξέλιξη της ιατρικής, η οποία ξεκίνησε ως εμπειρική και θεοκρατική, άρχισε να αποκτά ορθολογιστικό χαρακτήρα μέσα από τη θεωρία και την κλινική πράξη των Ιπποκρατικών ιατρών, εξελίχθηκε κατά την Ελληνορωμαϊκή και Βυζαντινή περίοδο, ξεπέρασε τους σκοπέλους του Μεσαίωνα και με τη συμβολή σπουδαίων ιατρών – και όχι μόνο -, έλαβε στη σημερινή της, επιστημονική μορφή. Οι φοιτητές διδάσκονται τις χρονικές περιόδους στις οποίες χωρίζεται η εξέλιξη της ιατρικής, τις φιλοσοφικές και φυσιοκρατικές θεωρίες, τα μέσα άσκησης της ιατρικής τέχνης, την ιστορία των νόσων, και τη συμβολή των σπουδαιότερων προσωπικοτήτων στην ιστορία της ιατρικής.