ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΙΙ


Το μάθημα της Ιστολογίας-Εμβρυολογίας ΙΙ περιλαμβάνει τη διδασκαλία και τις φροντιστηριακές ασκήσεις:

1. Του Ειδικού Τμήματος της μακροσκοπικής και μικροσκοπικής δομής των φυσιολογικών οργάνων του ανθρωπίνου οργανισμού.

2. Την όψιμη εμβρυϊκή περίοδο (από την ένατη εβδομάδα μέχρι τον τοκετό), κατά τη διάρκεια της οποίας επιτελείται η διαφοροποίηση και η ανάπτυξη των ιστών και των οργάνων, που σχηματίσθηκαν κατά την εμβρυϊκή περίοδο.

3. Μελέτη των συγγενών διαμαρτιών: εκδηλώσεις και επιπτώσεις αυτών.