ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ


Το περιεχόμενο του μαθήματος έχει ως εξής:

(1) Ιατρική ευθύνη: α) Αστική, β) Ποινική:
1) ανθρωποκτονία ή σωματική βλάβη από αμέλεια,
2) άρνηση του γιατρού να επιτελέσει το έργο του,
3) ψευδής ιατρική πιστοποίηση,
4) παραβίαση του ιατρικού απορρήτου,
5) άμβλωση
6) παράνομη άσκηση της ιατρικής,
(2) Συγκατάθεση η συναίνεση,
(3) Νεκροψία-νεκροτομία,
(4) Νομικά προβλήματα ιατρικών ειδικοτήτων (χειρουργική, γυναικολογία, αναισθησιολογία, ψυχιατρική, ακτινολογία, λοιπές ιατρικές ειδικότητες),
(5) ιατρική δεοντολογία: α) κανονισμός, β) γενικά καθήκοντα, γ) καθήκοντα προς τους ασθενείς, καθήκοντα προς προστασία της δημόσιας υγείας, δ) καθήκοντα προς τους ασθενείς, ε) καθήκοντα προς συναδέλφους, στ) καθήκοντα προς τον ιατρικό σύλλογο ζ) περί της ιατρικής αμοιβής, η) όρκος του Ιπποκράτη
(6) Προβληματική: α) ευθανασία β) αλλαγή φύλου, γ) μεταμόσχευση οργάνων, δ) ζωή που αρχίζει-άμβλωση,
(7) Τεχνητή και εξωσωματική γονιμοποίηση,
(8) Η αλήθεια στον άρρωστο.