ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ


Θεωρητική παρουσίαση θεμάτων Γενικής Ψυχολογίας, με επικέντρωση στην ψυχολογία του ασθενούς.

Στόχος:

Η ευαισθητοποίηση των φοιτητών στα ψυχολογικά προβλήματα ασθενών και η απόκτηση δεξιοτήτων για τη δημιουργία καλής θεραπευτικής σχέσης ιατρού-ασθενούς.