ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ


Το εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη θεωρητική και πρακτική διδασκαλία των αρχών της Φυσικής και την έρευνα σε θέματα εφαρμογών της Φυσικής στην Ιατρική.

Η διδακτέα ύλη του μαθήματος είναι:

1) Μέθοδοι της φυσικής
2) Βασικά μαθηματικά για την κατανόηση των αρχών της Φυσικής
3) Κινηματική,
4) Δυναμική,
5) Ενέργεια και έργο,
6) Ορμή,
7)Περιστροφική κίνηση,
8) Ισορροπία-Ταλαντώσεις,
9) Υδροστατική,
10) Ηλεκτρισμός,
11) Aτομική Φυσική-Πυρηνική Φυσική,
12) Χημικές επιδράσεις της ακτινοβολίας,
13) Σχέση δόσης και ανταπόκρισης σε μακρομόρια,
14) Αποτελέσματα της ακτινοβολίας σε κυτταρικό επίπεδο,
15) Επίδραση της ακτινοβολίας στα θηλαστικά,
16) Παθολογική φυσιολογία της βλάβης από ακτινοβολία
17) Προστασία από την ακτινοβολία,
18) Θεμελιώδης δομή της ύλης,
19) Θεωρία ηλεκτρονίου,
20) Μοντέλα Rutherford & Bohr,
21) Κβαντική θεωρία ατόμου,
22) Κβαντικοί αριθμοί,
23) Απαγορευτική αρχή Pauli,
24) Αρχή απροσδιοριστίας,
25) Φύση φωτός-δυϊσμός,
26) Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα,
27) Κβαντική θεωρία του φωτός (φωτοηλεκτρικό φαινόμενο),
28) Αλληλεπίδραση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων με την ύλη,
29) Μεταπτώσεις, φασματικές γραμμές, απορρόφηση,
30) Αρχή απροσδιοριστίας ως αίτιο εύρους φασματικών γραμμών,
31) Κυματική,
32) Υπέρηχοι και αρχές απεικόνισης με υπερήχους,
33) Ακτίνες Χ: Παραγωγή, αλληλεπίδραση με την ύλη.
34) Απεικόνιση με ακτίνες Χ: κλασική ακτινογραφία, υπολογιστική τομογραφία,
35) Ραδιενέργεια: Ανίχνευση, Προστασία και Χρήση για Διαγνωστική Απεικόνιση,
36) Γάμμα κάμερα, σπινθηρογράφημα, SPECT, PET,
37) Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός (NMR)-Φασματοσκοπία NMR-Φυσικές αρχές απεικόνισης με NMR,
38) Laser και εφαρμογές στην ιατρική.