ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ


Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις βασικές έννοιες της θεραπείας των λοιμώξεων.

Η ύλη είναι:

1. Βασικές αρχές αντιμικροβιακής θεραπείας,
2. β-λακταμικά αντιβιοτικά – πενικιλίνες,
3. Κεφαλοσπορινες – μονοβακταμες – κaρβαπενέμες,
4. Αμινογλυκοσίδες,
5. Κινολόνες,
6. Τετρακυκλίνες- xλωραμφενικόλη-μακρολιδικά αντιβιοτικά,
7. Λινκοζαμίδες – γλυκοπεπτιδικά αντιβιοτικά,
8 Σουλφοναμίδες- τριμεθοπρίμη – σουλφαμεθοξαζόλη – φουσιδικό οξύ – ριφαμπικίνη – νιτροϊμιδαζόλες.