ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ


Η Ηλεκτρονική Μικροσκοπία έχει σκοπό έχει να εισαγάγει τους φοιτητές της Ιατρικής στην ιδιαιτερότητα του γνωστικού αντικειμένου. Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο χρησιμοποιείται σήμερα σαν βασικό εργαλείο για την έρευνα λόγω της μεγάλης διακριτικής του ικανότητας αλλά και στην διάγνωση ασθενειών οι οποίες δεν μπορούν να διαφοροδιαγνωστούν με το οπτικό μικροσκόπιο. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές γνωρίζουν τη χρησιμότητα αλλά και τα πολλά στάδια προετοιμασίας που απαιτούνται για την παρατήρηση με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Επίσης επισκέπτονται το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας της Ιατρικής που βρίσκεται στο χώρο του Εργαστηρίου Ανατομίας. Έτσι τους δίνεται η δυνατότητα να δούνε από κοντά όλα τα στάδια προετοιμασίας και τέλος το ίδιο το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Διδάσκεται στο αμφιθέατρο της Ιατρικής (Δραγάνα) και στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας. Η ύλη του μαθήματος καλύπτεται από σημειώσεις.