ΕΤΕΠ


Βάβια Αφροδίτη ababia@med.duth.gr 2551030446 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Γρηγοριάδης Γεώργιος ggrigor@med.duth.gr 2551030414 Β’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Δαλακούρας Θεόδωρος thdalako@med.duth.gr 2551353694 ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΙΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
Ζλατάνου Ελένη ezlatano@med.duth.gr 2551030433 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Ιακωβάκη Μαρία miakovak@med.duth.gr 2551030539 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ
Καλεντζής Κωνσταντίνος kkalentz@med.duth.gr 2552041145 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ – ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Κατσαρός Γεώργιος gkatsar@med.duth.gr 2551030459 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Μητούση Γεωργία gmitousi@med.duth.gr 2551030446 Β’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Μπαζντιάρα Ιωάννα Βασιλική ibaznti@med.duth.gr 2551353721 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Μπαταρλή Αλεξάνδρα abatarli@med.duth.gr 2551030325 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Παπαδούδης Ανέστης anpapado@med.duth.gr 2551030488 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Παρασκευάς Αθανάσιος aparaske@med.duth.gr 2551030542 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ
Ρηγοπούλου Μαρία mrigopou@med.duth.gr 2551030437 Α’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Ταρσούδης Γεώργιος gtarsoud@med.duth.gr 2551030425 A’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Ταστερίδου Μαρία mtasteri@med.duth.gr 2551351059 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Τσιρονίδου Βικτωρία vtsironi@med.duth.gr 2551353638 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Χαλκιά Ελευθερία echalkia@med.duth.gr 2551030405 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Χούχος Κωνσταντίνος kxouxos@med.duth.gr 2551030312 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ