ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ


Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

1) Εισαγωγή – ιστορική αναδρομή,
2) Ενδείξεις εξωσωματικής γονιμοποίησης και συναφών μεθόδων υποβοηθούμενης σύλληψης,
3) Πρόσφατες εξελίξεις στη στειρότητα σαλπιγγικής αιτιολογίας,
4) Ανδρική υπογονιμότητα και υποβοηθούμενη σύλληψη,
5) Ωοθηκική διέγερση
6) Τρόποι παρακολούθησης της ανάπτυξης των ωοθυλακίων μετά από ωοθηκική διέγερση,
7) Τεχνικές ωοληψίας και εμβρυομεταφοράς,
8) Η in vitro ωρίμανση και γονιμοποίηση του ωαρίου και η προεμφυτευτική εμβρυϊκή ανάπτυξη,
9) Συναφείς προς την κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση μέθοδοι υποβοηθούμενης σύλληψης,
10) Η ενδοκρινολογία της ωχρινικής φάσης και της εμφύτευσης,
11) Έκτοπη κύηση και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή,
12) Δωρεά ωαρίων, εμβρύων και δανεισμός μήτρας,
13) Κρυοσυντήρηση ωαρίων και εμβρύων,
14) Εμβρυϊκή μείωση,
15) Επιλογή και προσδιορισμός του φύλου,
16) Υποβοηθούμενη γονιμοποίηση,
17) Προεμφυτευτική διάγνωση γενετικών παθήσεων.