ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ


Η Εντατική Θεραπεία εξελίχθηκε διεθνώς τα τελευταία χρόνια σε μια νέα ιατρική ειδικότητα.

Μετά τη διάσπαση των βασικών ειδικοτήτων της Παθολογίας και της Χειρουργικής σε διάφορες υποειδικότητες, αποτέλεσμα της εκρηκτικής ανάπτυξης των ιατρικών γνώσεων, η Εντατική Θεραπεία διαδραματίζει πλέον καθοριστικό ρόλο στα πλαίσια της νοσοκομειακής ιατρικής.

Η ολιστική και συστηματική προσέγγιση των βαρέως πασχόντων ασθενών σε συνδυασμό με το συνεχές monitoring που εξασφαλίζει η σύγχρονη τεχνολογία βελτίωσαν σημαντικά την πρόγνωση τους κάτι που στα πλαίσια της κλασικής νοσοκομειακής ιατρικής θα ήταν αδύνατο. Ταυτόχρονα, όμως, η Εντατική Θεραπεία αναδεικνύεται και ως ένα πεδίο ιδανικό για την κλινική εκπαίδευση των φοιτητών και των νέων ιατρών. Ο ασθενής που εισάγεται στη ΜΕΘ είτε από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών είτε από κάποια κλινική του νοσοκομείου, αποτελεί, συνήθως, ένα μοντέλο απειλητικής για τη ζωή διαταραγμένης ομοιοστασίας που, αν δεν αποκατασταθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά, θα οδηγήσει σε πολυοργανική ανεπάρκεια και θάνατο.

Επομένως, η αντιμετώπισή του προϋποθέτει ένα συγκερασμό ιατρικών γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτάται μόνο με τη σκληρή και συνεχή εκπαίδευση στα πλαίσια της Επείγουσας και Εντατικής Ιατρικής. Αυτή ακριβώς η εκπαίδευση θεωρείται σήμερα διεθνώς ως απαραίτητη όχι μόνον για τον ειδικό εντατικολόγο αλλά και για κάθε νέο γιατρό αν θέλουμε η νοσοκομειακή ιατρική να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό οι στόχοι του μαθήματος είναι:

1) Η έγκαιρη διάγνωση του βαρέως πάσχοντος ασθενούς,
2) Η έγκαιρη αντιμετώπιση του βαρέως πάσχοντος ασθενούς με βάση την ιεραρχική υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών,
3) Η απόκτηση δεξιοτήτων σε επεμβατικούς χειρισμούς όπως η εξασφάλιση αεραγωγού, ο δεξιός καρδιακός καθετηριασμός κλπ,
4) Η εκπαίδευση στο συνεχές monitoring των συστημάτων ιδίως του αναπνευστικού του κυκλοφορικού και του ΚΝΣ,
5) Η απόκτηση βασικών γνώσεων για το μηχανικό αερισμό και τον χειρισμό των αναπνευστήρων,
6) Η κατανόηση και η αντιμετώπιση βασικών προβλημάτων του βαρέως πάσχοντος όπως η σήψη και η πολυοργανική ανεπάρκεια,
7) Η εξοικείωση με τον εγκεφαλικό θάνατο και τις μεταμοσχεύσεις