ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ


Θεωρητική παρουσίαση θεμάτων που αφορούν τη σχέση σωματικής ψυχικής υγείας και των ψυχολογικών παραγόντων που επηρεάζουν τις σωματικές νόσους.

Στόχος:

Η ευαισθητοποίηση των φοιτητών στην ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων κάθε ασθενούς.