Δ.Π.Μ.Σ Λοιμώδη Νοσήματα – Διεθνής Ιατρική: Απο το εργαστήριο στην κλινική πράξη


ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Λοιμώδη Νοσήματα Διεθνής Ιατρική Απο το εργαστήριο στην κλινική πράξη

Προκήρυξη ΔΠΜΣ Λοιμώδη Νοσήματα Διεθνής Ιατρική από το εργαστήριο στην κλινική πράξη 2023-2024

Αίτηση συμμετοχής στο ΔΠΜΣ Λοιμώδη Νοσήματα Διεθνής Ιατρική Απο το εργαστήριο στην κλινική πράξη

Ιστοσελίδα: https://infdis.mbg.duth.gr