ΔΠΜΣ Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών


ΦΕΚ Επανίδρυσης ΔΠΜΣ Bιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενών

ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Bιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενών

ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΔΠΜΣ “Βιοιατρικών Επιστημών”2023-24 

Αίτηση υποψηφιότητας ΔΠΜΣ “Βιοιατρικών Επιστημών”

Ιστοσελίδα: http://biomedical-sciences.med.duth.gr/        και      https://www.facebook.com/biomedicalsciencesmaster