Διδακτορικά


Τροποποίηση κανονισμού διδακτορικών σπουδών ΦΕΚ Β΄2202.06.05.2022

Σύντομες περιλήψεις ΔΔ στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα ΥΔ

Οδηγίες και πρότυπα κατάθεσης εργασιών στις βιβλιοθήκες του ΔΠΘ

Έντυπα Διατριβών
Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής
Αίτηση Εγγραφής Υποψήφιου Διδάκτορα
Έντυπο συγκρότησης 7μελούς εξεταστικής επιτροπής
Έντυπο πρόσκλησης μελών της 7μελούς εξεταστικής επιτροπής
Έντυπο πρακτικού 7μελούς εξεταστικής επιτροπής