Διδακτορικές Διατριβές


Τροποποίηση κανονισμού διδακτορικών σπουδών ΦΕΚ Β΄2202.06.05.2022

Αίτηση Εγγραφής  Υποψήφιου  Διδάκτορα

Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής _1

Σύντομες περιλήψεις ΔΔ στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα ΥΔ

Υπόδειγμα Πρακτικού επταμελούς εξεταστικής επιτροπής

Υπόδειγμα Πρόσκλησης μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

Υπόδειγμα Αιτήματος για συγκρότηση Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

Οδηγίες και πρότυπα κατάθεσης εργασιών στις βιβλιοθήκες του Δ.Π.Θ.