ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ


Στόχοι του μαθήματος:

Να δώσει στον φοιτητή τα απαραίτητα βασικά εφόδια για να μπορέσει να καταλάβει και να παρακολουθήσει τις συνεχείς εξελίξεις στον ιδιαίτερα δυναμικό και εξελισσόμενο χώρο του Διαδικτύου, και παράλληλα να παρουσιάσει τις σύγχρονες τάσεις στην εφαρμογή του Διαδικτύου στον χώρο της υγείας και να αναδείξει το νέο ρόλο του ως μια βασική υποδομή για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων τηλεματικών υπηρεσιών στην υγεία.

Περιεχόμενο του Μαθήματος:

Ενότητα 1η – Εισαγωγή στο Διαδίκτυο:

Σκοπός και οργάνωση του μαθήματος. Τι είναι το Διαδίκτυο. Ιστορία του Διαδικτύου. Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο. Διαχείριση του διαδικτύου. Δομή και αρχιτεκτονική: πρωτόκολλο επικοινωνίας, μοντέλο επικοινωνίας, σύστημα διευθυνσιοδότησης. Θέματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο. Ενδοδίκτυα (intranets). Εξωδίκτυα (extranets). Μελλοντικές εξελίξεις στο Διαδίκτυο.

Ενότητα 2η – Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

Χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Λίγη ιστορία. Πώς δουλεύει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Προγράμματα για σύνταξη και διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Διαχείριση ηλεκτρονικού μηνύματος. Ασφάλεια και εχεμύθεια στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Κανόνες συμπεριφοράς στη σύνταξη και διαχείριση ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Ενότητα 3 – Παγκόσμιος Ιστός:

Χαρακτηριστικά Παγκόσμιου Ιστού, μέγεθος, ανάπτυξη. Ποιος κατευθύνει τις εξελίξεις στον Παγκόσμιο Ιστό. Λίγη ιστορία. Στοιχεία αρχιτεκτονικής: υπερκείμενα, πρόγραμμα που διαχειρίζεται τα υπερκείμενα (σταθμός εξυπηρέτησης ιστού – web server), πρόγραμμα παρουσίασης υπερκειμένων, σύστημα διευθυνσιοδότησης των πόρων. Πλοήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό. Δημιουργία ιστοσελίδων. Περιεχόμενο Παγκόσμιου Ιστού. Μελλοντικές εξελίξεις στον Παγκόσμιο Ιστό.

Ενότητα 4 – Λοιπές Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο:

Μεταφορά αρχείων. Ασύγχρονη δημόσια επικοινωνία (λίστες αλληλογραφίας και ομάδες ενημέρωσης). Εικονική συνομιλία σε πραγματικό χρόνο (δημόσιες συζητήσεις και άμεση ιδιωτική ανταλλαγή μηνυμάτων). Τηλεμετάδοση και τηλεδιάσκεψη. Ραδιοφωνία, τηλεόραση & βίντεο.

Ενότητα 5 – Διαδίκτυο & Ιατρική:

Τεχνολογία & υγεία. Ολοκληρωμένα δίκτυα υπηρεσιών στην υγεία. Εφαρμογές του Διαδικτύου στην υγεία: επιστημονικές βάσεις δεδομένων, επιστημονικές βιβλιοθήκες, διαδικτυακά συγγράμματα, αρχεία ιατρικών περιστατικών, εκπαίδευση και ενημέρωση, ιατρική συνεργασία, τηλεπαρακολούθηση και τηλεχειρισμός, πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους και προγράμματα, συνεργασία και ολοκλήρωση προγραμμάτων, το Διαδίκτυο για τους ασθενείς, παρουσίαση οργανισμών, ενώσεων και φορέων. Αναζήτηση ιατρικής πληροφορίας. Ποιότητα και αξιοπιστία ιατρικής πληροφορίας στο Διαδίκτυο. Θέματα ασφάλειας, δικαίου και πολιτικής.