ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ


Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στον φοιτητή τα βασικά εφόδια για την πρώτη κλινική επαφή με τον χειρουργικό ασθενή.

Η θεωρητική γνώση του φοιτητή θα συνδεθεί για πρώτη φορά με το σύμπτωμα, το ιστορικό του ασθενούς γενικότερα, και τη χειρουργική νόσο.

Ο φοιτητής παρακολουθεί την λήψη ιστορικού μαθαίνει την κλινική εξέταση, συσχετίζει τα αιτία της χειρουργικής νόσου με την προτεινόμενη θεραπεία και τα συνδέσει με την τελική διάγνωση.

Συνολικά, η ύλη που διδάσκεται είναι:

1. Ιστορικό,
2. Κλινική εξέταση κεφαλής,
3. Αντικειμενική εξέταση κοιλίας,
4. Κλινική εξέταση κεφαλής,
5. Κλινική εξέταση τραχήλου,
6. Κλινική εξέταση θυρεοειδούς,
7. Κλινική εξέταση αγγείων,
8. Κλινική εξέταση καρδιάς,
9. Κλινική εξέταση μαστού,
10. Κλινική εξέταση κοιλίας,
11. Οξεία κοιλία,
12. Κλινική εξέταση ενδοκρινικού αρρώστου,
13. Κλινική εξέταση σε αιμορραγίες πεπτικού,
14. Κλινική εξέταση άκρων,
15. Κλινική εξέταση θώρακα,
16. Κλινική εξέταση μεσοθωρακίου,
17. Κακώσεις κοιλίας (κοίλων σπλάγχνων),
18. Κήλες,
19. Κλινική εξέταση κακώσεων θώρακα,
20. Κλινική εξέταση πολυτραυματία,