Γραμματεία


Τμήμα Ιατρικής – Γραμματεία
Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης
6ο Χιλ. Αλεξανδρούπολης – Μάκρης (Δραγάνα)

Γραμματέας
Aλεξάνδρα Κυρκούδη
Τηλ.: 25510 30928
Fax 2551030922
Email: akirkoud@admin.duth.gr
Email: secr@med.duth.gr

Θέματα μελών ΔΕΠ-ΕΤΕΠ-ΕΔΙΠ- Τηλεδιασκέψεις

Δέσποινα Διαμαντούδη
Τηλ: 2551030923
Email: ddiamant@admin.duth.gr

Γραφείο Φοιτητικών Θεμάτων
Στέλλα-Κατερίνα Ρέστα
Τηλ: 2551030912
Email: sresta@admin.duth.gr

Ευανθία Βουγιατζή
Τηλ: 2551030913
Email: evougiat@admin.duth.gr

Γραφείο Διδακτορικών
Σταυρούλα Τερζάκη
Τηλ.: 2551030931
Email: sterzaki@admin.duth.gr

Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών
Αικατερίνη Χαμπούρη
Τηλ: 2551030911
Email: achampou@admin.duth.gr

Πρωτόκολλο–Αρχείο
Σουλτάνα Δημοσχάκη
Τηλ: 2551030946 – 30931
Email: tdimosch@admin.duth.gr

Κλητήρας:
Χρυσοβαλάντης Δαγκάλης
Τηλ: 2551030932