ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ


Οι φοιτητές παρακολουθούν όλες τις δραστηριότητες της κλινικής συμμετέχοντας και στην παρακολούθηση των νοσηλευομένων ασθενών υπό την καθοδήγηση των μελών ΔΕΠ.

Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με καθημερινά μαθήματα και με τη συμμετοχή των φοιτητών στη παρουσίαση των ασθενών κατά την επίσκεψη. Με τα μαθήματα παρέχονται τα απαραίτητα εφόδια για την κλινική προσέγγιση, τη διαφορική διάγνωση και την αντιμετώπιση των χειρουργικών ασθενών.

Οι φοιτητές παρακολουθούν τη θεωρεία από τα μέλη ΔΕΠ της κλινικής και λοιπά μέλη ΔΕΠ που με ανάλογη εξειδίκευση.

Η ύλη που διδάσκεται είναι:

1. Προετοιμασία ασθενούς για εγχείρηση,
2. Μετεγχειρητική παρακολούθηση ασθενούς,
3. Χειρουργικές τομές, χειρουργικό τραύμα, παροχετεύσεις,
4. Ισοζύγιο ύδατος-ηλεκτρολυτών σε χειρουργημένο ασθενή,
5. Ενίσχυση θρέψης (εντερική και παρεντερική αγωγή),
6. Τα αντιβιοτικά στο χειρουργικό ασθενή,
7. Παθήσεις θυρεοειδούς,
8. Παθήσεις παραθυρεοειδών,
9. Είδη επεμβάσεων στον πεπτικό σωλήνα,
10. Είδη επεμβάσεων στο στόμαχο,
11. Παθήσεις οισοφάγου,
12. Πεπτικό έλκος,
13. Καρκίνωμα στομάχου,
14. Αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού,
15. Αιμορραγία κατωτέρου πεπτικού,
16. Ειλεός,
17. Οξεία κοιλία,
18. CA παχέος εντέρου,
19. CA λεπτού εντέρου,
20. Παθήσεις πρωκτικού σωλήνα,
21. Χολολιθίαση-χολοκυστίτιδα,
22. Ικτερικός χειρουργικός ασθενής,
23. CA μαστού,
24. Παγκρεατίτιδα,
25. CA παγκρέατος,
26. Κήλες,
27. Κακώσεις θώρακος,
28. Κακώσεις συμπαγών σπλάγχνων,
29. Κακώσεις κοίλων σπλάγχνων.