ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ


Η διδασκαλία της Γενικής Παθολογίας έχει ως σκοπό την ολοκλήρωση των θεωρητικών γνώσεων των φοιτητών πάνω στα θέματα της κλινικής άσκησης της Ιατρικής και κυρίως τη μεταφορά αυτών στην καθ΄ ημέρα πράξη.

Στα από αμφιθεάτρου μαθήματα, γίνεται εκτενής αναφορά σε ομάδες νοσημάτων, με περισσότερες αναφορές στη διαφορική διάγνωση και στη θεραπευτική προσέγγιση.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο βάρος δίνεται στην κλινική άσκηση: Καθ΄ όλη την τρίμηνη διάρκεια αυτής γίνεται προσπάθεια ουσιαστικής ενσωμάτωσης των φοιτητών μέσα στη λειτουργία της Κλινικής, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της επαφής του φοιτητή με τον ασθενή και το πρόβλημά του. Οι φοιτητές καλούνται να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες της Κλινικής, είτε σε θεωρητικό, είτε σε πρακτικό επίπεδο.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία εξοικειώνονται και σε απλές ιατρικές πράξεις, όπως η φλεβοπαρακέντηση, ο καθετηριασμός της ουροδόχου κύστεως κ.λ.π. Το κύριο στοιχείο όμως είναι ότι εισάγονται στον καθημερινό προβληματισμό πάνω σε υπαρκτά κλινικά προβλήματα, με τρόπο ώστε να αναπτύσσουν και οι ίδιοι υπευθυνότητα. Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω τριβής επέρχεται η ανάπτυξη κλινικής σκέψης, και η συνακόλουθη αυτής απόπειρα διαφορικής διάγνωσης. Η προσέγγιση της διαφορικής διαγνωστικής αποτελεί και τον τελικό στόχο της Γενικής Παθολογίας.