ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΦΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Το μάθημα περιλαμβάνει τη διδασκαλία βασικών στοιχείων:

Εμβρυολογίας (από τη γονιμοποίηση έως την ολοκλήρωση των οργανικών συστημάτων),
Περιγραφικής Ανατομίας,
Νευροανατομίας, Ακτινοανατομίας,
Φυσιολογίας,
Φαρμακολογίας και Παθολογικής Ανατομικής του ανθρώπου.