ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι


Η Ακτινολογία Ι αποτελεί την αρχική εξοικείωση των φοιτητών με τις απεικονιστικές μεθόδους, όπως η κλασσική ακτινολογία, η υπερηχοτομογραφία, η αξονική (CT) και η μαγνητική τομογραφία (MRI).

Στη διάρκεια του εξαμήνου περιγράφονται και αναλύονται τα σημεία και χαρακτηριστικά των παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος, του θώρακος και των πνευμόνων, καθώς και του γαστρεντερικού συστήματος, όπως αυτά παρουσιάζονται στις απεικονιστικές μεθόδους που προαναφέρθηκαν.

Σημαντικό μέρος των εισαγωγικών μαθημάτων κάθε κεφαλαίου αφιερώνεται στην κατανόηση και την εξοικείωση με την ακτινοανατομία, στοιχείο απαραίτητο για την αναγνώριση των κύριων παθολογικών ευρημάτων και αλλοιώσεων.

Γίνεται ανάλυση των αρχών και τεχνικών του απεικονιστικού ελέγχου προσανατολισμένες πάντα στα δεδομένα της κλινικής πράξης.

Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη συσχέτιση παθοφυσιολογίας της νόσου και των απεικονιστικών ευρημάτων, στη διαφορική τους διάγνωση, ενώ εστιάζεται η κλινική σημασία και αξία τους.

Με αφορμή κλινικά περιστατικά οριοθετείται ο ρόλος της απεικονιστικής διερεύνησης στη διαγνωστική προσέγγιση των ασθενών, ενώ παράλληλα αναλύεται η αξία και το διαγνωστικό εύρος κάθε απεικονιστικής μεθόδου.

Με την ταυτόχρονη φροντιστηριακή άσκηση των φοιτητών στο Ακτινολογικό Εργαστήριο, απλοποιούνται και διευκρινίζονται σημεία της από αμφιθεάτρου διδασκαλίας, ενώ γίνονται κατανοητές οι ιδιαιτερότητες και οι δυνατότητες της Ακτινοδιαγνωστικής στην καθημερινή κλινική πρακτική.