ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ


Η Ακτινολογία ΙΙ περιλαμβάνει τις θεματικές ενότητες της απεικονιστικής σημειολογίας των παθήσεων του ήπατος, των χοληφόρων, του παγκρέατος του ουροποιογεννητικού συστήματος και του μαστού.

Σημαντικής έκτασης επίσης είναι και η περιγραφή της απεικονιστικής σημειολογίας των νοσημάτων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.

Εκτός από την ενδελεχή μελέτη της ακτινοανατομίας, αναλύεται ο ρόλος και η αξία των απεικονιστικών μεθόδων στην παθολογία των οργανικών συστημάτων που προαναφέρθηκαν.

Γίνεται αξιολόγηση των ποικίλων απεικονιστικών ευρημάτων και κυρίως στη συσχέτισή τους με το κλινικό πλαίσιο. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη διαφορική διάγνωση των απεικονιστικών ευρημάτων και τη συσχέτισή τους με το παθολογοανατομικό υπόστρωμα των νοσολογικών οντοτήτων.

Περιγράφονται ακόμα οι ακτινολογικές επεμβατικές τεχνικές, τόσο οι διαγνωστικές όσο και οι θεραπευτικές. Στην ταυτόχρονη φροντιστηριακή άσκηση των φοιτητών στο Ακτινολογικό Εργαστήριο, απλοποιούνται και διευκρινίζονται σημεία της από αμφιθεάτρου διδασκαλίας, ενώ δίδεται έμφαση στην πρακτική εξάσκηση τους (για παράδειγμα η διενέργεια από τους ίδιους υπερηχογραφημάτων σε ασθενείς).