ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ


Το μάθημα της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας στοχεύει να δώσει στους φοιτητές της Ιατρικής τις στοιχειώδεις εκείνες γνώσεις ώστε να μπορούν κατανοήσουν τη βιολογία του καρκίνου, την κλινική συμπεριφορά των όγκων και τις διαθέσιμες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Στο μάθημα αναλύονται βασικά στοιχεία ακτινοφυσικής, ραδιοβιολογίας και ραδιοπαθολογίας των φυσιολογικών και καρκινικών ιστών, αλλά και οι βιολογικές βάσεις του συνδυασμού της ιονίζουσας ακτινοβολίας με κυτταροτοξικά φάρμακα και βιολογικούς παράγοντες. Παρουσιάζονται τα ακτινοθεραπευτικά συστήματα, όπως οι γραμμικοί επιταχυντές, μονάδες κοβαλτίου και βραχυθεραπεία με εμφύτευση ραδιοϊσοτόπων.

Ακολούθως αναλύονται οι κυριότερες νεοπλασίες του ανθρώπου, όπως καρκίνος του μαστού, του πνεύμονα, του προστάτη αδένα, της τραχηλο-προσωπικής χώρας, του γυναικολογικού συστήματος, του ορθού, του ΚΝΣ, με στόχο οι φοιτητές να κατανοήσουν τους τρόπους αντιμετώπισης της νόσου ανάλογα με το στάδιο και τη συμβολή της χειρουργικής, της ακτινοθεραπείας και της χημειοθεραπείας στην ίαση του καρκίνου, στην αύξηση της επιβίωσης και στη διατήρηση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Οι φοιτητές κατακτούν τις βασικές εκείνες γνώσεις που απαιτούνται έτσι ώστε, ανεξάρτητα από την ειδικότητα που θα ακολουθήσουν, να κατανοήσουν ότι ο καρκίνος είναι ιάσιμη νόσος και ότι η άμεση παραπομπή των ασθενών σε εξειδικευμένα κέντρα είναι απαραίτητη.