Αγγλόφωνο ΔΠΜΣ – Interinstitutional Postgraduate Program (MSc) entitled: «Biomedical and Molecular Sciences – Diagnosis and Treatment of Ηuman Diseases»


FEK Ιδρυσης αγγλόφωνου-2022-Tefxos B-03246-downloaded -27 06 2022

FEK Κανονισμού αγγλόφωνου-2022-Tefxos B-03241-downloaded -27 06 2022

MSc Proclamation 2023-24

CANDIDANT APPLICATION

Poster

Greek Website: www.biomedical-sciences.med.duth.gr
https://www.facebook.com/biomedicalsciencesmaster